Tin tức

Một số công trình thi công bằng trần nhôm, tấm ốp nhôm nhựa, lam chắn nắng

Ngày Đăng : 04/07/2017 - 9:33 AM

Dưới đây là một số hình ảnh công trình thi công bằng trần nhôm, tấm ốp nhôm nhựa, lam chắn nắng của 2 nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam:  trần nhôm Austrong và  Alcorest 

  

   

   

   

   

   

   Các tin khác

Copyright © 2017TA CONSTRUCTION .All right Reserved. Design byNina.com